ما 10 سال تجربه در این زمینه داریم.
ما می دانیم شما چه می خواهید.

درباره ما

featured-service-1-iconشرکت پارت شهر آتی در سال ۱۳۸۳ به منظور انجام خدمات مهندسی در صنعت ساختمان تاسیس گردیده و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته ساختمان و مرمت آثار باستانی می باشد. لازم به ذکر است که شرکت در طول مدت فعالیت، بالغ بر ۴۰ پروژه مسکونی، اداری، تجاری، بازسازی، محوطه سازی و مرمت آثار باستانی با کارفرماهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی داشته است.

ساختار سازمانی
ساختار سازمانی و اداری شرکت مشتمل بر دو گروه عمده فعالیت های فنی، اجرایی و پشتیبانی می باشد که بخش فنی و اجرایی به سه گروه برنامه ریزی، طراحی و ساخت با مدیریت و راهبردی مدیران اصلی شرکت به فعالیت خود می‌پردازد و قسمت پشتیبانی که ناظر بر اداره صحیح فعالیت ها و امور جاری داخلی شرکت می باشد شامل قسمت اداری، مالی، پشتیبانی فنی دفتر می باشد که به طور مستقل و زیر نظر مدیرعامل شرکت به انجام وظایف خود می‌پردازد.

ادامه مطلب

خدمات ما

برنامه ریزی معماری

• مکان یابی پروژه

• امکان سنجی پروژه در تمامی ابعاد فنی و اقتصادی و مدیریتی

• تعریف پروژه

• انجام مطالعات فاز صفر

• تهیه و تنظیم برنامه فیزیکی

طراحی

• طراحی معماری

• طراحی مرمت و مقاوم سازی و آسیب شناسی، ...

• طراحی محوطه و منظر

• طراحی داخلی

• طراحی جزئیات اجرایی

ساخت

• انجام عملیات اجرایی

• مدیریت کارگاه ها

• نظارت و انجام پروژه ها

• تهیه صورت وضعیت ها

• کنترل پروژه

نما

• طراحی معماری نما

• مشاوره در خصوص نوع مصالح نما

• نقشه برداری

• تهیه مشخصات فنی نما

• تهیه نقشه‌های Shop drawing

• تهیه نقشه‌های تولید پروفیل‌ها و مشخصات مورد نیاز

• سفارش گذاری و ساخت پروفیل‌های نما در کارخانه

• نصب قطعات در پروژه